Vedomostná súťaž

Témy súťaže:

1. téma: Najúspešnejší olympionici Slovenska v rokoch 1918 - 1992
2. téma: 125. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru

Termíny súťaže:

Online súťaž štvorčlenných družstiev

 • Registrácia: od 29. apríl 2019 do 10. máj pre ZŠ a do 17. mája 2019 pre SŠ
  Registračný formulár Súťažný kvíz 
 • Súťažné kolá:
  • I. kategória (ZŠ) 6. – 10. máj 2019 – 1. kolo 
   I. kategória (ZŠ) 20. – 24. máj 2019 – 2. kolo
  • II. kategória (SŠ) 13. – 17. máj 2019 – 1. kolo
   II. kategória (SŠ) 27. – 31. máj 2019 – 2. kolo
 • Finále – osobné stretnutie piatich najúspešnejších družstiev z každej kategórie: 24. – 25. jún 2019

Správne odpovede: 

1. kolo ZŠ 2. kolo ZŠ 1. kolo SŠ 2. kolo SŠ

Výsledky online súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.olympic.sk najneskôr do 5. júna 2019.

Súťažné kategórie:

 • I. kategória: Základné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií (ZŠ)
 • II. kategória: Stredné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií (SŠ)

Podrobné propozície a podmienky vedomostnej súťaže sú uvedené v prílohách.