Martin Lapoš

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atény 2004
Slovensko
Jachting Mistral 34