Box

2 Z
0 S
1 B
Kategória
Počet slovenských športovcov, muži / ženy
22 / 1
Počet podujatí so slovenským zastúpením:13