Literárna súťaž

Téma súťaže:

Olympijské hodnoty: „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“
Napíšte nám svoj vlastný príbeh, ktorý bude zachytávať olympijské hodnoty „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“.

Termíny súťaže:

Literárna súťaž potrvá od 2. mája do 31. mája 2019. Súťažné práce musia byť odovzdané alebo zaslané poštou do 31. mája 2019 do 24:00 hod na adresu SOŠV. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.olympic.sk najneskôr do 30. júna 2019.

Súťažné kategórie:

Žiaci a študenti základných a stredných škôl vo vybraných vekových kategóriách:

  • I. kategória: do 10 rokov
  • II. kategória: od 10 do 15 rokov
  • III. kategória: od 15 do 18 rokov

Podmienky súťaže:

Pre všetky vekové kategórie – literárny (próza, poézia) alebo novinársky beletristický žáner (úvaha, črta, reportáž, fejtón, glosa a pod.) podľa výberu autora na vyššie uvedenú tému v maximálnom rozsahu 4 strany A4 /max. 2000 slov/.

  • Predložené práce nesmú byť doteraz publikované.
  • Všetky súťažné práce musia byť zaslané v elektronickej podobe mailom, alebo poštou na CD/DVD nosiči.
  • Každý súťažiaci sa môže zúčastniť len s jedným súťažným príspevkom.
  • Súťažné práce zasielajte mailom na adresu: olympijskyden@olympic.sk

Za každú školu prosím nezabudnite vyplniť Deklaráciu k literárnej súťaži a podpísanú poslať spolu so zoznamom súťažiacich žiakov a študentov.

Poštová adresa:

Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava. Obálku označte heslom “Literárna súťaž Olympijský deň 2019” Podrobné propozície, deklarácia a podmienky výtvarnej súťaže sú uvedené v prílohách.